JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domar i mål om återkrav av utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete m.m.

[2017-06-26] Högsta förvaltningsdomstolen

När hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts till fast pris har arbetskostnaden ansetts uppgå till det belopp som återstår sedan det debiterade beloppet reducerats med sådana utgifter som inte får räknas in i underlaget för skattereduktion (I). Arbetskostnad som inte har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt har uppskattats till ett skäligt belopp (II). Skatteförfarandelagens ersättningsregler har inte ansetts tillämpliga i mål och ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.


Bifogade filer:

Mål nr 5908-16 Mål nr 675-16


Senast ändrad: 2017-06-26