JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domar i mål om behörighet som intygsgivare enligt bostadsrättslagen

[2017-05-08] Högsta förvaltningsdomstolen

Bestämmelserna om disciplinpåföljd för intygsgivare i bostadsrättsförordningen har ansetts sakna stöd i lag.


Bifogade filer:

Mål nr 340-16 Mål nr 341-16


Senast ändrad: 2017-05-08