JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domar i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

[2017-07-06] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om förvärv av aktier utan ersättning ska leda till att förvärvaren inkomstbeskattas eller om förvärvet ska betraktas som en skattefri gåva (I-III).


Bifogade filer:

Mål nr 5545-16 Mål nr 5546-16 Mål nr 5547-16


Senast ändrad: 2017-07-06