JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om kriminalvård

[2017-06-21] Högsta förvaltningsdomstolen

Kriminalvårdens ställningstagande om s.k. riktpunkt för när en intagen tidigast bedöms kunna beviljas permission utgör inte ett överklagbart beslut.


Bifogade filer:

Mål nr 4333-16


Senast ändrad: 2017-06-21