JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rättsprövning

[2017-05-18] Högsta förvaltningsdomstolen

Ansökan om rättsprövning rörande beslut om förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen avseende fastigheter i Lilla Edets, Kungälvs, Ale och Lerums kommuner.


Bifogade filer:

Mål nr 5027-16


Senast ändrad: 2017-05-18