JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

[2019-03-01] Högsta förvaltningsdomstolen

Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Frågan om ett utskott i en kommun har överskridit sina befogenheter när det beslutat att godkänna ett avtal om reservation av kommunal mark för en förenings räkning. (Mål nr 3425-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 310-18).

Senast ändrad: 2019-03-01