JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om dispens för avslutande av pensionssparkonto

[2017-05-12] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om det föreligger synnerliga skäl för avslutande av ett pensionssparkonto i förtid. (Mål nr 455-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 447-16)

Senast ändrad: 2017-05-12