JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelade i mål om företrädaransvar m.m.

[2017-06-26] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3544-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2017-15 samt mål nr 3547-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2446-15)

Senast ändrad: 2017-06-26