JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om ändring av stiftelses stadgar

[2019-02-20] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om giltigheten av ändringsförbehåll i stadgar för s.k. äldre stiftelse (Mål nr 5683-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 781-18).

Senast ändrad: 2019-02-20