JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om ansökan om förnamn

[2019-06-20] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om namnet Prins är olämpligt som förnamn (Mål nr 1324-19, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2151-18).

Senast ändrad: 2019-06-20