JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om ansökan om förnamn

[2018-10-26] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om ett namn som består av en enstaka bokstav är olämpligt som förnamn. (Mål nr 4549-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7383-17).

Senast ändrad: 2018-10-26