JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring

[2017-02-24] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om två eller flera deltidsanställningar som tillsammans motsvarar anställning på heltid eller mer än heltid, kan utgöra sådan anställning på deltid som avses i 5 e § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. (Mål nr 4417-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1684-15)

Senast ändrad: 2017-02-24