JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring

[2017-03-24] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om ett beslut om arbetslöshetsersättning – som innefattar ett fastställande av dagsförtjänst – kan anses ha gått klaganden emot när klaganden endast yrkar att dagsförtjänsten ändras och en ändring av denna inte skulle påverka arbetslöshetsersättningens storlek och – om så är fallet – om ersättning för förvärvsarbete måste ha utgått med viss frekvens under ramtiden för att ingå i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten. (Mål nr 4736-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8040-15).

Senast ändrad: 2017-03-24