JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsskadeförsäkring

[2018-03-26] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om förutsättningarna för att ett olycksfall vid färd till eller från arbetsstället ska bedömas som ett olycksfall i arbetet i den mening som avses i 39 kap. 3 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. (Mål nr 201-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 38-16). 

Senast ändrad: 2018-03-26