JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om återkallelse av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin

[2019-01-28] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om den omständigheten att deltagande i programmet om jobb- och utvecklingsgarantin inte har lett till ett arbete och Arbetsförmedlingen anser sig ha uttömt sina resurser kan utgöra särskilda skäl för att återkalla en anvisning enligt 15 § första stycket 2 förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin (Mål nr 3454-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 546-18).

Senast ändrad: 2019-01-28