JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

[2018-10-02] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om ett beslut om ersättning för resekostnader i samband med sjukhusvård avser en civil rättighet enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och därför ska kunna bli föremål för domstolsprövning. (Mål nr 17-18, Kammarrätten i Jönköpings mål 2309-15).

Senast ändrad: 2018-10-02