JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om bevissäkring m.m.

[2019-06-07] Högsta förvaltningsdomstolen

Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om kammarrätten, mot bakgrund av artiklarna 8 och 13 EKMR, borde ha prövat ett överklagande av en dom om bevissäkring i sak trots att domen var verkställd vid tidpunkten för överklagandet. (Mål nr 6422-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6522-18).

 

Senast ändrad: 2019-06-07