JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadstillägg

[2017-03-10] Högsta förvaltningsdomstolen

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller förutsättningarna för ändring av beslut enligt 113 kap. 3 och 6 §§ socialförsäkringsbalken. (Mål nr 751-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5850-14)

Senast ändrad: 2017-03-10