JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för kostnader

[2017-10-31] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om reglerna om skattebefriad förbrukare av bränsle i 8 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi utgör ett sådant förfarande som avses i 6 kap. 1 § samma lag med följd att bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om bl.a. ersättning för kostnader gäller. (Mål nr 1624-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 121-17).

Senast ändrad: 2017-10-31