JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för kostnader

[2018-09-06] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader i ärende eller mål om skatt (Mål nr 5868-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8641-15).

Senast ändrad: 2018-09-06