JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för vårdkostnader

[2017-05-17] Högsta förvaltningsdomstolen

Socialförsäkringsersättning på EU-rättslig grund; fråga om en patient skulle ha haft rätt att få vård bekostad av det allmänna om den tillhandahållits i Sverige. (Mål nr 647-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1016-15).

Senast ändrad: 2017-05-17