JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för vårdkostnader

[2019-03-01] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om hur prövningen av rätten till ersättning för kostnader som uppkommit till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska göras efter införandet av det i lag reglerade nationella vårdvalet (jfr HFD 2017 ref. 63). (Mål nr 5928-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7892-17).

Senast ändrad: 2019-03-01