JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

[2018-06-18] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om ett av en underinstans meddelat positivt förhandsbesked i fråga om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett s.k. distansbiträde, även gäller under ett måls eller ärendes fortsatta handläggning i en överinstans. (Mål nr 6335-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1679-17)

Senast ändrad: 2018-06-18