JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

[2017-01-26] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en utlänning måste ha ett uppehållstillstånd med en giltighetstid om minst ett år för att villkoren för folkbokföring ska anses uppfyllda. (Mål nr 3113-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2606-15).

Senast ändrad: 2017-01-26