JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

[2017-05-12] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en vuxen studerande som bedriver studier utomlands men vistas i Sverige under ledigheterna ska anses ha sin egentliga hemvist utom landet och därmed avregistreras från folkbokföringen. (Mål nr 5750-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4202-16).

Senast ändrad: 2017-05-12