JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om företrädaransvar

[2018-12-20] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en företrädare för en juridisk person som inte personligen lämnat oriktiga uppgifter kan bli betalningsskyldig för överskjutande ingående mervärdesskatt (Mål nr 5695-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 68-18).

Senast ändrad: 2018-12-20