JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om gravsättning

[2017-03-06] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om tillämpningen av 5 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144). (Mål nr 5385-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3687-16).

Senast ändrad: 2017-03-06