JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt, arbetsgivaravgifter samt skattetillägg

[2018-04-11] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål om s.k. osanna fakturor (jfr HFD 2012 ref. 69 I-III) för att pröva om det föreligger särskilda skäl enligt 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) att besluta till det bättre för enskild (reformatio in melius). (Mål nr 6760--6763-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5009--5012-16).


Bifogade filer:

Mål nr 6760--6763-17


Senast ändrad: 2018-04-11

För mer information kontakta:

Camilla Mundt
Justitiesekreterare
08-561 676 00