JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

[2017-03-03] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om kravet i 42 kap. 15 a § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) på att inkomstbeskattningen av en utländsk juridisk person ska vara jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag strider mot unionsrätten. (Mål nr 6322-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1836-15)

Senast ändrad: 2017-03-03