JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

[2017-05-02] Högsta förvaltningsdomstolen

Skattskyldigheten för ett handelsbolags inkomster när näringsbetingade andelar i bolaget avyttras under beskattningsåret och säljaren dessförinnan tillgodogjort sig inkomsterna. (Mål nr 421-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6015-15).

Senast ändrad: 2017-05-02