JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m

[2018-12-19] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om hur det ska avgöras om andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening som avyttras av ett bolag är kapitaltillgångar eller lagertillgångar (Mål nr 3595-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5495-17).

Senast ändrad: 2018-12-19