JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

[2018-09-14] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om utgifter för åtgärder som innebär viss förbättring av en byggnad får dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll om åtgärderna motsvarar vad som följer av den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden (Mål nr 2482-2485-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3934-3937-17).

Senast ändrad: 2018-09-14