JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

[2018-09-27] Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan rör inkomstskatt. Prövningstillstånd meddelas till följd av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i mål nr 4815-17 och 4816-17 (Mål nr 4817-17--4841-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3019-3021-16, 3026-3031-16, 3033-16, 3035-16, 3039-16 och 3041-3052-16).

Senast ändrad: 2018-09-27