JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om kupongskatt

[2017-05-30] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om förutsättningarna för rätt till ränta när kupongskatt återbetalas enligt kupongskattelagen (1970:624) av annan orsak än att skatten har tagits ut i strid med EU-rätten (jfr HFD 2016 ref. 47). (Mål nr 109-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2162-15).

Senast ändrad: 2017-05-30