JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

[2019-06-17] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om bestämmelsen i 9 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200) strider mot EU-rätten då den föreskriver återbetalning respektive jämkning av ingående skatt när frivillig skattskyldighet i uppförandeskede upphör innan någon skattepliktig uthyrning kommit till stånd (Mål nr 6144-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2895-17).

Senast ändrad: 2019-06-17