JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

[2017-06-28] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar när domstolen i ett mål om offentlig upphandling har fordrat in sekretessbelagda uppgifter i ett anbud. (Mål nr 1968-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2851-16)

Senast ändrad: 2017-06-28