JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

[2019-03-08] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om bestämmelsen om onormalt lågt pris är tillämplig på sådana prisuppgifter som ingår i utvärderingen av anbud i en offentlig upphandling men inte ska utgöra avtalsinnehåll. (Mål nr 5355-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3308-18).

Senast ändrad: 2019-03-08