JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

[2017-03-21] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en myndighet är skyldig att lämna ut uppgifter i en s.k. e-postlogg som avslöjar vem som lämnat in ett meddelande avsett endast för offentliggörande i periodisk skrift som ges ut av myndigheten. (Mål nr 6569-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4844-16).

Senast ändrad: 2017-03-21