JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

[2017-11-15] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en beslagtagen och därefter kopierad handling utgör en allmän handling och, om så är fallet, om det påverkar bedömningen att beslaget förklarats förverkat och förstörts men kopian inte gallrats. (Mål nr 2687-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1737-17).

Senast ändrad: 2017-11-15