JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

[2018-09-17] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att de skulle förstöras vid ett utlämnande. (Mål nr 3514-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4101-18).

Senast ändrad: 2018-09-17