JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

[2018-02-16] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om handlingar i en databas ska anses förvarade hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning (Mål nr 7439-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2613-17).

Senast ändrad: 2018-02-16