JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om registrering av stiftelse

[2017-12-20] Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan gäller omfattningen av den prövning som ska göras i ett registreringsärende av frågan om en stiftelse föreligger eller inte. (Mål nr 5651-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1634-17.)

Senast ändrad: 2017-12-20