JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om serveringstillstånd

[2019-01-25] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om det i ett ärende om omprövning av ett serveringstillstånd finns anledning att beakta åtgärder som tillståndshavaren vidtagit efter det att ärendet inletts (Mål nr 6343-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5306-18).

Senast ändrad: 2019-01-25