JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

[2017-07-04] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en försäkrad kan anses vara arbetslös i den mening som avses i 28 kap. 11 § socialförsäkringsbalken. (Mål nr 670-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1265-16).

Senast ändrad: 2017-07-04