JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

[2018-04-27] Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan gäller vad som avses med begreppet sjukperiod i 27 kap. 26 § socialförsäkringsbalken (Mål nr 6655-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1527-16).

Senast ändrad: 2018-04-27