JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

[2019-04-04] Högsta förvaltningsdomstolen

Sjukpenning i förebyggande syfte; fråga om en försäkrad som är arbetslös har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte (Mål nr 67-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2450-17).

Senast ändrad: 2019-04-04