JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

[2019-04-04] Högsta förvaltningsdomstolen

Förebyggande sjukpenning; fråga om en försäkrad har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte för andra dagar än behandlingsdagar (Mål nr 3398-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5409-17).

Senast ändrad: 2019-04-04