JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

[2019-05-29] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om en försäkrad i ett visst fall har rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter det att hon avbrutit sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (Mål nr 1961-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 843-18).

Senast ändrad: 2019-05-29