JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

[2017-06-19] Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan gäller förutsättningarna för att en arbetstagares ersättningsnivå ska anses uppfylla villkoren för att få skattelättnad för utländska experter m.fl. (Mål nr 1158-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4353-16).

Senast ändrad: 2017-06-19