JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattereduktion för hushållsarbete

[2017-01-31] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om det vid tillämpningen av bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete finns förutsättningar för att uppskatta arbetskostnaden till skäligt belopp. (Mål nr 675-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1052-15). 

Senast ändrad: 2017-01-31